KRÓL YACHT
Szkolenia i Egzaminy Motorowodne


CENY


1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  - patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  - patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - wynosi 250 zł
  - żeglarza jachtowego - wynosi 250 zł
  - wypełnianie dokumentów do Polskiego Związku Motorowodnego/Żeglarskiego - wynosi 100 zł

  Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Egzamin
  Składa się z części teoretycznej: test jednokrotnego wyboru, praktycznej: manewry wykonywane na jachcie.

Wymagania przystąpienia do egzaminu:
  - dokument tożsamości,
  - osoby do 26 roku życia, uczące się - dokument uprawniający do zniżki,
  - osoby nieletnie - zgodę rodziców lub opiekunów,

2. Ceny szkoleń:

  - patent sternika motorowodnego - 650 zł
  - patent motorowodnego sternika morskiego - 1250 zł
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - 350 zł
  - żeglarza jachtowego - 1750 zł

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia oraz egzaminu z powodów wyższych.
W sytuacji nie stawienia sie na szkolenie opłatę egzaminacyjną można wykorzystać jeden raz w innym terminie.

Podane ceny nie stanowią oferty handlowej tylko stanowią zachętę do kontaktu telefonicznego.


TEMINY 2024 !!!

Szkolenia - Egzaminy Motorowodne i Żeglarskie
Polub na Facebooku