KRÓL YACHT
Szkolenia i Egzaminy Motorowodne


CENY


1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  - patent sternika motorowodnego - wynosi 250 zł
  - patent motorowodnego sternika morskiego - wynosi 350 zł
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - wynosi 250 zł
  - żeglarza jachtowego - wynosi 250 zł

  Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty za egzamin w wysokości 50% po przedstawieniu kopii ważnej legitymacji szkolnej.

Egzamin
  Egzamin przeprowadzany jest pod koniec kursu.
  Składa się z części teoretycznej: test jednokrotnego wyboru, praktycznej: manewry wykonywane na jachcie, na którym odbywało się szkolenie.

Wymagania przystąpienia do egzaminu:
  - dokument tożsamości,
  - osoby do 26 roku życia, uczące się - dokument uprawniający do zniżki,
  - osoby nieletnie - zgodę rodziców lub opiekunów,

2. Ceny szkoleń zakończonych egzaminem na:

  - patent sternika motorowodnego - 600 zł + 250 zł opłata za egzamin
  - patent motorowodnego sternika morskiego - 1150 zł + 350 zł za egzamin
  - licencję do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających - 300 zł + 250 zł za egzamin
  - żeglarza jachtowego - 1600 zł + 250 zł egzamin

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia szkolenia oraz egzaminu z powodów wyższych.
W sytuacji nie stawienia sie na szkolenie opłatę egzaminacyjną można wykorzystać jeden raz w innym terminie.
Szkolenia - Egzaminy Motorowodne i Żeglarskie
Polub na Facebooku